Đoàn Thanh niên
Cập nhật lúc 9:00, 03/03/2020 (GMT+7)

1. Giới thiệu tổng quan:

Đoàn Thanh Niên Khoa Luật trực thuộc Đoàn ĐHQGHN, thành lập năm 2000. Đoàn Thanh niên là một tổ chức chính trị - xã hội với vai trò định hướng tư tưởng và hoạt động cho đoàn viên  trở thành những thanh niên của thời đại mới có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, có lý tưởng và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

2. Chức năng

- Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước. Luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Luôn luôn quan tâm và kịp thời giúp đỡ cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

3. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa Luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn của các chi đoàn.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khoa Luật.

- Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh niên và chi đoàn, chi hội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên của Khoa Luật.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Đoàn ĐHQGHN, Thành Đoàn, Trung ương Đoàn.

4. Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA LUẬT NHIỆM KỲ 2017 - 2019

Ban Thường vụ:

1.     Đ/c Ngô Thanh Hương - Bí thư

2.     Đ/c Nghiêm Thị Minh Giang - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra

3.     Đ/c Trần Đăng Ngọc Sơn - Phó Bí thư

4.     Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên thường vụ

5.     Đ/c Đỗ Thị Thu Hằng - Ủy viên thường vụ

6.     Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên thường vụ

7.     Đ/c Ngô Thị Xanh - Ủy viên thường vụ

Ủy viên Ban chấp hành:

8.     Đ/c Nguyễn Cửu Thái An

9.     Đ/c Phạm Ngọc Bích

10.     Đ/c Nguyễn Anh Đức

11.     Đ/c Nguyễn Hoàng Hải

12.  Đ/c Đỗ Kỳ Hải

13.  Đ/c Nguyễn Ngọc Hân

14.  Đ/c Hoàng Văn Hiệu

15.  Đ/c Lê Thị Mai Linh

16.  Đ/c Bùi Thị Lý

17.  Đ/c Lê Đoàn Trúc Mai

18.  Đ/c Hà Thị Nga

19.  Đ/c Phạm Hạnh Nguyên

20.  Đ/c Trần Thị Hồng Nhung

21.  Đ/c Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

 
Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh Viên Khoa Luật

Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081