Đoàn Thanh niên
Cập nhật lúc 9:00, 04/01/2023 (GMT+7)

1. Giới thiệu tổng quan:

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật trực thuộc Đoàn ĐHQGHN là một tổ chức chính trị - xã hội với vai trò định hướng tư tưởng và hoạt động cho đoàn viên  trở thành những thanh niên của thời đại mới có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, có lý tưởng và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

2. Chức năng

- Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, bổ sung đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước. Luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

- Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Luôn luôn quan tâm và kịp thời giúp đỡ cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

3. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh niên của Trường Đại học Luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn của các chi đoàn.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Luật.

- Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh niên và chi đoàn, chi hội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên của Trường đại học Luật.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Đoàn ĐHQGHN, Thành Đoàn, Trung ương Đoàn.

4. Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA LUẬT NHIỆM KỲ 2022 - 2024

Ban Thường vụ:

1. Đ/c Nghiêm Thị Minh Giang - Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Khắc Chinh - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Hân - Ủy viên thường vụ

4. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên thường vụ

5. Đ/c Bế Tiểu Phương - Ủy viên thường vụ

6. Đ/c Nguyễn Bảo Ngọc - Ủy viên thường vụ

Ủy viên Ban chấp hành:

7. Đ/c Phạm Ngọc Bích

8. Đ/c Lê Thị Mai Linh

9.Đ/c Trần Thị Ánh Loan

10.Đ/c Trần Văn Thắng

11.Đ/c Nguyễn Đức Hiệp

12.Đ/c Lê Hồng Lam

13.Đ/c Dương Thị Thanh

14.Đ/c Phạm Việt Thắng

15.Đ/c Lê Mai Uyên

16.Đ/c Nguyễn Hà Anh

17.Đ/c Trần Nam Anh

18.Đ/c Nguyễn Thị Phương Chi

19.Đ/c Lê Diệu Thảo

20.Đ/c Đặng Thái Uyên

 

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh Viên Trường Đại học Luật

Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081