Giảng viên cơ hữu
Cập nhật lúc 16:30, 15/12/2021 (GMT+7)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

STT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Bộ môn

LLKH

1

Nguyễn Thị Quế Anh

PGS.TS

Luật Dân sự

LLKH

2

Trịnh Tiến Việt

PGS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

3

Nguyễn Trọng Điệp

TS.GVC

Luật Kinh doanh

LLKH

4

Lê Văn Cảm

GS.TSKH

Tư pháp hình sự

LLKH

5

Đào Trí Úc

GS.TSKH

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

6

Nguyễn Đăng Dung

GS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

7

Nguyễn Bá Diến

GS.TS

Luật Quốc tế

LLKH

8

Đỗ Ngọc Quang

GS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

9

Hoàng Thị Kim Quế

GS.TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

10

Phạm Hồng Thái

GS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

11

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

12

Nguyễn Ngọc Chí

PGS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

13

Dương Đức Chính 

PGS.TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

14

Ngô Huy Cương

PGS.TS

Luật Dân sự

LLKH

15

Vũ Công Giao

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

16

Đỗ Đức Minh

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

17

Đoàn Năng

PGS.TS

Luật Quốc tế

LLKH

18

Doãn Hồng Nhung

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

19

Chu Hồng Thanh

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

20

Lê Thị Hoài Thu

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

21

Lê Thị Thu Thủy

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

22

Trịnh Quốc Toản   

PGS.TS 

Tư pháp hình sự

LLKH

23

Đặng Minh Tuấn

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

24

Nguyễn Minh Tuấn

PGS.TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

25

Nguyễn Tiến Vinh

PGS.TS

Luật Quốc tế

LLKH

26

Nguyễn Thị Phương Châm

TS

Luật Dân sự

LLKH

27

Lê Lan Chi

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

28

Trương Thị Kim Dung

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

29

Nguyễn Thùy Dương

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

30

Bùi Tiến Đạt

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

31

Mai Hải Đăng

TS

Luật Quốc tế

LLKH

32

Nguyễn Anh Đức

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

33

Nguyễn Thị Minh Hà

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

34

Nguyễn Khắc Hải

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

35

Trần Thu Hạnh

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

36

Hồ Ngọc Hiển

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

37

Nguyễn Thanh Huyền

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

38

Nguyễn Thị Lan Hương

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

39

Nguyễn Thị Thu Hương

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

40

Ngô Minh Hương

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

41

Ngô Thanh Hương

TS

Luật Dân sự

LLKH

42

Đào Thị Thu Hường

TS

Luật Quốc tế

LLKH

43

Nguyễn Vinh Hưng

TS

Luật Dân sự

LLKH

44

Trần Kiên

TS

Luật Dân sự

LLKH

45

Nguyễn Thị Lan

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

46

Đặng Thị Bích Liễu 

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

47

Nguyễn Thị Minh

TS

Luật Dân sự

LLKH

48

Đỗ Giang Nam

TS

Luật Dân sự

LLKH

49

Bùi Xuân Nhự

TS

Luật Quốc tế

LLKH

50

Lê Thị Phương Nga

TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

51

Trương Huỳnh Nga

TS

Luật Dân sự

LLKH

52

Nguyễn Lan Nguyên

TS

Luật Quốc tế

LLKH

53

Phan Quốc Nguyên 

TS 

BM. LDS 

LLKH

54

Lê Kim Nguyệt

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

55

Phan Thị Lan Phương

TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

56

Nguyễn Văn Phương

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

57

Đặng Văn Quân

TS

Luật Quốc tế

LLKH

58

Nguyễn Văn Quân

TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

59

Nguyễn Thị Xuân Sơn

TS 

Luật Quốc tế

LLKH

60

Nguyễn Sơn

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

61

Nguyễn Văn Thanh

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

62

Nguyễn Bích Thảo

TS 

Luật Dân sự

LLKH

63

Phạm Thị Duyên Thảo

TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

64

Nguyễn Mạnh Thắng

TS

Luật Dân sự

LLKH

65

Mai Văn Thắng

TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

66

Trần Nho Thìn

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

67

Phan Thị Thanh Thủy

TS.GVC

Luật Kinh doanh

LLKH

68

Lã Khánh Tùng

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

69

Nguyễn Lê Thu

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

70

Kiều Đình Thụ

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

71

Trần Anh Tú

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

72

Chu Thị Trang Vân

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

73

Nguyễn Khắc Chinh

ThS.NCS

Luật Quốc tế

LLKH

74

Nguyễn Đăng Duy

ThS.NCS

Luật Kinh doanh

LLKH

75

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

ThS.NCS

Luật Quốc tế

LLKH

76

Ngô Lan Hương

ThS.NCS

Luật Quốc tế

LLKH

77

Đào Trọng Khôi

ThS.NCS

Luật Dân sự

LLKH

78

Khuất Quang Phát

ThS.NCS

Luật Kinh doanh

LLKH

79

Nguyễn T. Hoài Phương

ThS.NCS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

80

Trần Công Thịnh

ThS.NCS

Luật Dân sự

LLKH

81

Nguyễn Anh Thư

ThS.NCS

Luật Dân sự

LLKH

 

 

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081