Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Luật
Cập nhật lúc 8:40, 04/01/2023 (GMT+7)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong HĐ

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Hiệu trưởng nhà trường

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt

Phó Hiệu trưởng, phụ trách nghiên cứu khoa học

Ủy viên

3

GS.TSKH. Lê Văn Cảm

Khoa Tư pháp Hình sự

Ủy viên

4

GS.TS. Nguyễn Bá Diến

Khoa Luật Quốc tế

Ủy viên

5

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Ủy viên

6

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Trường Đại học Luật Hà Nội

Ủy viên

7

GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Khoa Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Phó Chủ tịch

8

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Ủy viên

9

GS.TSKH. Đào Trí Úc

Khoa Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

10

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Chủ nhiệm Khoa Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

11

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

Khoa Tư pháp Hình sự

Ủy viên

12

PGS.TS. Ngô Huy Cương

Khoa Luật Dân sự

Ủy viên

13

PGS.TS. Vũ Công Giao

Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Ủy viên

14

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao

Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Thành viên Ủy ban pháp luật Quốc tế của Liên Hợp quốc

Ủy viên

15

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

Khoa Luật Kinh doanh

Ủy viên

16

PGS.TS. Trịnh Quốc Toản

Khoa Tư pháp Hình sư

Ủy viên

17

PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh

Viện phó phụ trách Viện Trần Nhân Tông

Ủy viên

18

TS. Trần Thu Hạnh

Trưởng phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên

Thư ký

19

TS. Phan Thị Thanh Thủy

Chủ nhiệm Khoa Luật Kinh doánh

Thư ký

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081